Stránky jsou momentálně ve vývoji, proto prosím omluvte nedostatky. ;-)

Řimskokatolické farnosti Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice
počet přístupů:

Každý počítač se započítává pouze jednou za den.
Kdo jsme?
Smysl centra

Centrum patera Jílka je místem setkávání a prostorem pro aktivitu, poučení, zábavu i odpočinek. Je tolerantním místem otevřeným pro různé názory a otázky a pro široké spektrum lidí – místní i přespolní, staré i mladé. Zároveň je pevně zakotveno v místní komunitě Katovic a v křesťanské duchovní tradici.

Projekt Centrum patera Jílka

Centrum patera Jílka je společným projektem Římskokatolické farnosti Katovice a občanského sdružení BEZ. Tento projekt navazuje na dvouletou spolupráci obou partnerů a vychází z bohatého života katovické farnosti.

Poslání centra
Centrum svojí činností naplňuje v konkrétních aktivitách odkaz patera Jílka, především v těchto oblastech:
  •    setkávání a komunitní aktivity (zaměřené na děti a rodiny, mládež, sportovní a kulturní aktivity, setkání seniorů, tradice a kořeny)
  •    vzdělávací a osvětová činnost (přednášky, semináře, vzdělávací vycházky)
  •    duchovní a pastorační aktivity (přednášky s duchovní tematikou, rekolekce, ekumenické aktivity)
  •    prosociální a na společenskou odpovědnost zaměřené aktivity (charita, filantropie, věci veřejné)
  •    inspirace k aktivitám a vytváření zázemí a prostoru pro ně (farní akce, aktivity mládeže, pro neformální skupiny, sbor, rekreaci, pobyty a tábory etc.)

Cíle centra
  •    Do roku 2011 postupně opravit a rekonstruovat maštale a hospodářské budovy fary pro potřeby Centra patera Jílka. Vytvořit zázemí pro setkávání, ubytování a aktivity centra.
  •    Do této doby navázat na dosavadní aktivity a realizovat je jako aktivity centra ve stávajících prostorách fary, případně na dalších místech Katovic a to minimálně v rozsahu 3x3 (3 duchovní aktivity, 3 komunitní aktivity a 3 vzdělávací aktivity ročně).
Hospedagem de sites Jungle Networks