Stránky jsou momentálně ve vývoji, proto prosím omluvte nedostatky. ;-)

Řimskokatolické farnosti Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice
počet přístupů:

Každý počítač se započítává pouze jednou za den.
pater Josef Jílek
Narodil se 19.10.1908 ve Výhni u Kaplice.
Absolvoval českobudějovické gymnázium, v témže městě vystudoval kněžský seminář a přijal svátost kněžství. Byl ustanoven kaplanem v Prachaticích, poté krátce farářem v Kunžaku a v letech 1936-1942 v Katovicích. Krátce před zatčením gestapem působil v Česticích. Zapojil se do protifašistického odboje; byl napojen na odbojovou skupinu ÚVOD prostřednictvím podskupiny KAREL, kterou kromě něho tvořili npor. Felix Peřka a MUDr. Karel Hradecký. Vystavoval falešné křestní listy, spolupůsobil také při falšování přihlášek a odhlášek pobytu – tak zachránil život řadě lidí. V době heydrichiády byl 5.8.1942 zatčen a uvězněn. Dne 20.4.1945 byl popraven gilotínou v brandenburgské káznici jako úplně poslední zdejší oběť, ani ne týden před jejím osvobozením. Roku 1995 obdržel in memoriam od prezidenta ČR státní vyznamenání – medaili Za zásluhy I. stupeň. Mezi hodnoty na které lze u P. Josefa Jílka navázat jistě patří nejen osobní odvaha a občanská odpovědnost, ale i ekumenická otevřenost (pomáhal potřebným lidem bez ohledu na jejich vyznání a v době, kdy to nebylo běžné dokázal spolupracovat s husitským farářem) a duchovní zralost a schopnost odpuštění (věznění, mučení, ani trest smrti jej nedohnaly k nenávisti k Němcům).
Hospedagem de sites Jungle Networks